mevzuat

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 28532 18.01.2013
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Değişikliği 28545 31/01/2013
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği Değişikliği 28545 31/01/2013
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 28512 29/12/2012
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği 28512 29/12/2012
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 28512 29/12/2012
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 28339 20/06/2012
  • Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 27757 12/11/2010