" Kimseye bir şey öğretemezsiniz,
ancak cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz. "
GalieoKoçluk nedir?

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

Amacımız
Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Koçluk mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

Koçluk, ilk olarak 60′lı yılların sonunda ABD’de bir kurumun tümünün daha etkin çalışması için örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle yapılan birebir çalışmalar ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80′li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

Koçluk Türkiye’de son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Günümüzde pek çok konuda koçluk hizmeti verilmektedir. Bunlardan bazıları; yönetici koçluğu, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğu dur.

Koçluk ne değildir?
Danışmanlık değildir.
• Terapi değildir.
• Öğretmenlik/ Eğitmenlik değildir.
• Yöneticilik değildir.
• Psikolojik danışmanlık değildir.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir ?
• Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.
• Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
• Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.
• Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
• Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.
• Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
• Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrama yaratır.
• Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
• Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
• Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.
• Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
• Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
• Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
• Danışanın yaşama karşı pozitif , esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Kim bir Koçla çalışır?
Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, potansiyelinin tümünü eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes. Girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller, ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler genellikle bir Koç’ la çalışırlar.

Değişim zor bir süreç ve aşamalı bir çalışmadır. Eğer kişi kendi hayatına dair bir değişim projesi başlatmak istiyorsa zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalı ve bu yolculuğunda profesyonel rehberlik veya koçluk hizmeti almalıdır. Değişim başladığında kişi kendi kendine yetemeyebilir.

Koç kimdir?
Koç  doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında Koç’un diğer bazı özellikleri şunlardır;
• Danışana inanır.
• Yargısız bakış açısıyla bakar.
• İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
• Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.
• Motivasyonu arttırır.
• Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
• Değişim yaratır.
• Satır aralarını duyar.
• Farkındalığı arttırır.
• Gelecek odaklıdır.
• Danışanın farklı açılardan bakmasına yardımcı olur.
• Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.