" Bir atı zorla suya götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz."
Kızılderili AtasözüKurumsal Yönetim Danışmanlığı

Organizasyon Yapılandırma ve Değişim Yönetimi
Süreç İyileştirme
Kurum Karnesi (Balanced Scorecard)

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin ve Yapısının Geliştirilmesi
Ücret ve Ödül Yönetimi
Performans Değerlendirme ve Geliştirme
Kariyer Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Dış Kaynak Temini
Çalışan Memnuniyeti Anket Uygulamaları
İşe Alma ve Yerleştirme Sisteminin Kurulması

Hukuk Danışmanlığı

Finansal Danışmanlık ve Değerleme
Durum Tespiti
Sermaye Yaratma

Belgelendirme Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Entegre Yönetim Sistemleri
İç Denetim Danışmanlığı

Gizli Müşteri Danışmanlığı

Güvenlik Danışmanlığı
Tesis Güvenlik İncelemesi
Kayıpları Önleme Eğitimi ve Denetimi
Şirket İçi İnceleme ve Soruşturma
Bilgi Güvenliği
Güvenlik Yönetici Eğitimi

Bilişim Danışmanlığı
Kurumsal Online Web Danışmanlığı
Google Reklam Yönetimi