ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
2- 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.
5- İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge
6- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)
7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)