ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

ON İNSAN KAYNAKLARI, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ Konularında deneyimli personeliyle “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” ve ”Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında Firmanıza çözüm ortağı olmaktadır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından verilen “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ne sahiptir.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir: Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakladır.İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.

Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakta, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmektedir.

Çevre Görevlilerimiz tesislerinizde ;


Atık Yönetim Danışmanlığı

Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.Firmamız atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.Bu kapsamdaSinerji Çevre Danışmanlık personeli tesislerde

Tesisten çıkan atıkların envanterinin çıkarılması
Tesislerden çıkan atıkların kaynağında azaltılması
Uygun depolama/etiketleme çalışmalarının yapılması
Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması
Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai bertarafının sağlanması
Çevre Takviminde belirtilen zaman dilimlerinde ilgili atıklarla ilgili beyanların yapılması

işlemlerini gerçekleştirilmektedir.